,

PROBACTIOL JUNIOR PROTECTAIR 30 CAPS BLI

14.56

En stock

FacebookTwitterGoogle Plus

Description

In navolging van het traditionele gebruik van door bacteriën gefermenteerde voeding, werden de gunstige effecten van bepaalde probiotische stammen op de gezondheid van de mens grondig onderzocht [1]. Uit wetenschappelijke studies (hoofdzakelijk met bacteriën behorende tot de stammen Lactobacillus en Bifidobacterium) blijkt dat deze bacteriën nuttig kunnen zijn bij de preventie en de behandeling van stoornissen ten gevolge van het gebruik van antibiotica, bij de behandeling van gastro-enteritis en bij acute diarree, bij het verlichten van klachten als gevolg van lactose-intolerantie [2]. De duur van diarree kon door probiotica zowel bij kinderen [3] als bij volwassenen verminderd worden [4]. Probiotica worden gebruikt om de gastheer te beschermen tegen pathogenen [5] en ze zouden een belangrijke rol spelen bij de preventie van infecties [6]. Probiotica worden aangewend bij reizigersdiarree (preventie en behandeling) [5] en bij infectie door Helicobacter pylori (preventie en behandeling) [7]. De efficiëntie van probiotica werd aangetoond bij inflammatoire darmziekten [5]; ze interageren met het darmslijmvlies en moduleren lokaal de proinflammatoire cytokines [8]. Er werden eveneens gunstige resultaten waargenomen bij de preventie van pouchitis [9]. Toediening van probiotica vermindert de pijn en flatulentie bij mensen die last hebben van een prikkelbare darm [10]. Bij vrouwen vermindert het gebruik van probiotica de incidentie van recidiverende urogenitale infecties [4]. Ze blijken een actieve rol te spelen bij de preventie van colonkanker [11], zelfs bij deze van cancerogenese [5]. Het gebruik van probiotica is volkomen veilig [12] en er bestaat geen enkele gekende contra-indicatie. Er werd aangetoond dat de toediening van probiotica de anti-inflammatoire respons stimuleert, maar ook een invloed heeft op immuuntolerantie. Bij atopische aandoeningen is er een afwezigheid van deze imuuntolerantie. We kunnen hieruit besluiten dat probiotica een weldoende invloed hebben op de preventie en de verlichting van allergische ziekten [13]. De inname van probiotica door moeders die borstvoeding geven, vermindert op significante wijze (van 47% tot 15%) het risico op de ontwikkeling van atopisch eczeem bij baby’s tot 2 jaar [14]. Volgens een artikel in The lancet [15], breidt het preventieve effect zich zelfs uit tot de leeftijd van 4 jaar. Volgens een publicatie van december 2005 « Probiotica hebben bewezen dat ze de toegenomen intestinale permeabiliteit kunnen omkeren bij kinderen met voedselallergie en eveneens de specifieke IgA-respons kunnen versterken; deze specifieke IgA-respons en de intestinale permeabiliteit is dikwijls gestoord bij kinderen met voedselallergie » [16]. In een artikel gepubliceerd in september 2005 in één van de tijdschriften van de groep Nature, worden probiotica beschouwd als een therapeutisch wapen bij het « Leaky Gut Syndrome ». Deze veel voorkomende disfunctie van de darmbarrière is zelf direct betrokken is bij de ontwikkeling van autoimmuunstoornissen [17]. Slechts bepaalde van deze bacteriestammen zijn in staat om de vernietigende werking van maagzuur en galzouten te overleven [18], zich vervolgende aan het darmslijmvlies vast te hechten [19] en zo een gunstige invloed uit te oefenen op de gezondheid van de gastheer als ware « probiotica ». De probiotische stam die Lactobacillus acidophilus NCFM genoemd wordt, wordt al sinds 1972 gecommercialiseerd, maar zijn genoom werd pas onlangs ontcijferd [20]. De menselijke oorsprong, vaststaande veiligheid gedurende lange tijd, de biochemische als fysiologische kenmerken beloven een mooie toekomst als probioticum [21]. De overleving in het menselijke maagdarmkanaal werd trouwens aangetoond in 2002 [22]. De ontcijfering van het genoom (2004) zorgde ervoor dat de genen konden aangetoond worden die betrokken waren bij de weerstand tegen maagzuur [23] en galzouten [24]. De genen die de vasthechting ervan aan het darmslijmvlies vergemakkelijken, werden eveneens geïdentificeerd [20, 25]. Bacteriën van de soort Bifidobacterium identificeren zich als grampositieve bacillen die ongeveer � van de intestinale microflora uitmaken [26]. Deze soort speelt een cruciale rol in de intestinale fysiologie [27]. Dat geldt nog meer voor zuigelingen die borstvoeding krijgen en bij wie deze soort domineert [28]. De populatie bifidobacteriën daalt bij oudere mensen [29], zowel wat de kwantiteit (van 109 à 107 cfu/g feces) [30] als de diversiteit betreft [31]. Suppletie met probiotische stammen van de soort Bifidobacterium lactis zou de cellulaire immuniteit kunnen verbeteren bij oudere personen [32], temeer omdat deze bacteriesoort zich onderscheidt door een goed adhesievermogen aan de mucines die het darmslijmvlies bekleden [33]. De combinatie van de twee voornaamste bacteriesoorten Lactobacillus en Bifidobacterium in een probiotisch preparaat stemt overeen met de realiteit van de intestinale fermentatiemicroflora. Ze beantwoordt aan een lange geschiedenis van veilig gebruik door de mens en we raden bovendien aan om de voorkeur te geven aan inheemse bacteriestammen [34]. Probactiol junior bevat 5 miljard levende Bifidobacterium lactis en 5 miljard levende Lactobacillus acidophilus (NCFMr-stam) per capsule. Bevat geen lactose.

Ingrediënten per capsule: Lactobacillus acidophilus NCFM = 5 miljard levende bacteriën
Bifidobacterium lactis Bi-07 = 5 miljard levende bacteriën
Braambesvruchtextract (Rubus fruticosus) 30 mg
Vitamine D (Cholecalciferol) 1 µg 20%*

1 capsule per dag of zoals aanbevolen

 1. Ouwehand, A.C., S. Salminen, and E. Isolauri, Probiotics: an overview of beneficial effects. Antonie Van Leeuwenhoek, 2002. 82(1-4): p. 279-89.

 2. Marteau, P., P. Seksik, and R. Jian, Probiotics and intestinal health
  effects: a clinical perspective. Br J Nutr, 2002. 88 Suppl 1: p. S51-7.

 3. Rosenfeldt, V., et al., Effect of probiotic Lactobacillus strains on acute
  diarrhea in a cohort of nonhospitalized children attending day-care centers.
  Pediatr Infect Dis J, 2002. 21(5): p. 417-9.

 4. Reid, G., et al., Potential uses of probiotics in clinical practice. Clin
  Microbiol Rev, 2003. 16(4): p. 658-72.

 5. Montalto, M., et al., [Probiotics: history, definition, requirements and
  possible therapeutic applications]. Ann Ital Med Int, 2002. 17(3): p.157-65.

 6. Sanders, M.E., Probiotics: considerations for human health. Nutr Rev, 2003.
  61(3): p. 91-9.

 7. Hamilton-Miller, J.M., The role of probiotics in the treatment and prevention
  of Helicobacter pylori infection. Int J Antimicrob Agents, 2003. 22(4): p.
  360-6.

 8. Borruel, N., et al., Increased mucosal tumour necrosis factor alpha
  production in Crohn’s disease can be downregulated ex vivo by probiotic
  bacteria. Gut, 2002. 51(5): p. 659-64.

 9. Gionchetti, P., et al., Probiotics for the treatment of postoperative
  complications following intestinal surgery. Best Pract Res Clin
  Gastroenterol, 2003. 17(5): p. 821-31.

 10. Nobaek, S., et al., Alteration of intestinal microflora is associated with
  reduction in abdominal bloating and pain in patients with irritable bowel
  syndrome. Am J Gastroenterol, 2000. 95(5): p. 1231-8.

 11. Rafter, J., Probiotics and colon cancer. Best Pract Res Clin Gastroenterol,

 12. 17(5): p. 849-59.

 13. Salminen, M.K., et al., Lactobacillus bacteremia during a rapid increase in
  probiotic use of Lactobacillus rhamnosus GG in Finland. Clin Infect Dis,

 14. 35(10): p. 1155-60.

 15. Rautava, S. and E. Isolauri, The development of gut immune responses and gut
  microbiota: effects of probiotics in prevention and treatment of allergic
  disease. Curr Issues Intest Microbiol, 2002. 3(1): p. 15-22.

 16. Rautava, S., M. Kalliomaki, and E. Isolauri, Probiotics during pregnancy and
  breast-feeding might confer immunomodulatory protection against atopic
  disease in the infant. J Allergy Clin Immunol, 2002. 109(1): p. 119-21.

 17. Kalliomaki, M., et al., Probiotics and prevention of atopic disease: 4-year
  follow-up of a randomised placebo-controlled trial. Lancet, 2003. 361(9372):
  p. 1869-71.

 18. Laitinen, K. and E. Isolauri, Management of food allergy: vitamins, fatty
  acids or probiotics? Eur J Gastroenterol Hepatol, 2005. 17(12): p. 1305-11.

 19. Fasano, A. and T. Shea-Donohue, Mechanisms of disease: the role of intestinal
  barrier function in the pathogenesis of gastrointestinal autoimmune
  diseases. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol, 2005. 2(9): p. 416-22.

 20. Bezkorovainy, A., Probiotics: determinants of survival and growth in the
  gut. Am J Clin Nutr, 2001. 73(2 Suppl): p. 399S-405S.

 21. Ouwehand, A.C., et al., Disease-dependent adhesion of lactic acid bacteria to
  the human intestinal mucosa. Clin Diagn Lab Immunol, 2003. 10(4): p. 643-6.

 22. Altermann, E., et al., Complete genome sequence of the probiotic lactic acid
  bacterium Lactobacillus acidophilus NCFM. Proc Natl Acad Sci USA, 2005.
  102(11): p. 3906-12.

 23. Sanders, M.E. and T.R. Klaenhammer, Invited review: the scientific basis of
  Lactobacillus acidophilus NCFM functionality as a probiotic. J Dairy Sci,

 24. 84(2): p. 319-31.

 25. Sui, J., et al., 16S ribosomal DNA analysis of the faecal lactobacilli
  composition of human subjects consuming a probiotic strain Lactobacillus
  acidophilus NCFM. J Appl Microbiol, 2002. 93(5): p. 907-12.

 26. Azcarate-Peril, M.A., et al., Microarray analysis of a two-component
  regulatory system involved in acid resistance and proteolytic activity in
  Lactobacillus acidophilus. Appl Environ Microbiol, 2005. 71(10): p. 5794-804.

 27. McAuliffe, O., R.J. Cano, and T.R. Klaenhammer, Genetic analysis of two bile
  salt hydrolase activities in Lactobacillus acidophilus NCFM. Appl Environ
  Microbiol, 2005. 71(8): p. 4925-9.

 28. Buck, B.L., et al., Functional analysis of putative adhesion factors in
  Lactobacillus acidophilus NCFM. Appl Environ Microbiol, 2005. 71(12): p.8344-

 29. Macfarlane, G.T. and S. Macfarlane, Human colonic microbiota: ecology,
  physiology and metabolic potential of intestinal bacteria. Scand J
  Gastroenterol Suppl, 1997. 222: p. 3-9.

 30. Ventura, M., et al., Insights into the taxonomy, genetics and physiology of
  bifidobacteria. Antonie Van Leeuwenhoek, 2004. 86(3): p. 205-23.

 31. Hopkins, M.J., R. Sharp, and G.T. Macfarlane, Variation in human intestinal
  microbiota with age. Dig Liver Dis, 2002. 34 Suppl 2: p. S12-8.

 32. Mitsuoka, T., Intestinal flora and aging. Nutr Rev, 1992. 50(12): p. 438-46.

 33. Hebuterne, X., Gut changes attributed to ageing: effects on intestinal
  microflora. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2003. 6(1): p. 49-54.

 34. Hopkins, M.J. and G.T. Macfarlane, Changes in predominant bacterial
  populations in human faeces with age and with Clostridium difficile
  infection. J Med Microbiol, 2002. 51(5): p. 448-54.

 35. Gill, H.S., et al., Enhancement of immunity in the elderly by dietary
  supplementation with the probiotic Bifidobacterium lactis HN019. Am J Clin
  Nutr, 2001. 74(6): p. 833-9.

 36. Matsumoto, M., et al., Adhesive property of Bifidobacterium lactis LKM512 and
  predominant bacteria of intestinal microflora to human intestinal mucin. Curr
  Microbiol, 2002. 44(3): p. 212-5.

 37. Bengmark, S., Ecological control of the gastrointestinal tract. The role of
  probiotic flora. Gut, 1998. 42(1): p. 2-7.

 38. Leyer GJ, Li S, Mubasher ME, Reifer C, Ouwehand AC. Probiotic effects
  on cold and influenza-like symptom incidence and duration in children.
  Pediatrics. 2009 Aug;124(2):e172-9. Epub 2009 Jul 27.

 1. Ouwehand, A.C., S. Salminen, and E. Isolauri, Probiotics: an overview of beneficial effects. Antonie Van Leeuwenhoek, 2002. 82(1-4): p. 279-89.

 2. Marteau, P., P. Seksik, and R. Jian, Probiotics and intestinal health
  effects: a clinical perspective. Br J Nutr, 2002. 88 Suppl 1: p. S51-7.

 3. Rosenfeldt, V., et al., Effect of probiotic Lactobacillus strains on acute
  diarrhea in a cohort of nonhospitalized children attending day-care centers.
  Pediatr Infect Dis J, 2002. 21(5): p. 417-9.

 4. Reid, G., et al., Potential uses of probiotics in clinical practice. Clin
  Microbiol Rev, 2003. 16(4): p. 658-72.

 5. Montalto, M., et al., [Probiotics: history, definition, requirements and
  possible therapeutic applications]. Ann Ital Med Int, 2002. 17(3): p.157-65.

 6. Sanders, M.E., Probiotics: considerations for human health. Nutr Rev, 2003.
  61(3): p. 91-9.

 7. Hamilton-Miller, J.M., The role of probiotics in the treatment and prevention
  of Helicobacter pylori infection. Int J Antimicrob Agents, 2003. 22(4): p.
  360-6.

 8. Borruel, N., et al., Increased mucosal tumour necrosis factor alpha
  production in Crohn’s disease can be downregulated ex vivo by probiotic
  bacteria. Gut, 2002. 51(5): p. 659-64.

 9. Gionchetti, P., et al., Probiotics for the treatment of postoperative
  complications following intestinal surgery. Best Pract Res Clin
  Gastroenterol, 2003. 17(5): p. 821-31.

 10. Nobaek, S., et al., Alteration of intestinal microflora is associated with
  reduction in abdominal bloating and pain in patients with irritable bowel
  syndrome. Am J Gastroenterol, 2000. 95(5): p. 1231-8.

 11. Rafter, J., Probiotics and colon cancer. Best Pract Res Clin Gastroenterol,

 12. 17(5): p. 849-59.

 13. Salminen, M.K., et al., Lactobacillus bacteremia during a rapid increase in
  probiotic use of Lactobacillus rhamnosus GG in Finland. Clin Infect Dis,

 14. 35(10): p. 1155-60.

 15. Rautava, S. and E. Isolauri, The development of gut immune responses and gut
  microbiota: effects of probiotics in prevention and treatment of allergic
  disease. Curr Issues Intest Microbiol, 2002. 3(1): p. 15-22.

 16. Rautava, S., M. Kalliomaki, and E. Isolauri, Probiotics during pregnancy and
  breast-feeding might confer immunomodulatory protection against atopic
  disease in the infant. J Allergy Clin Immunol, 2002. 109(1): p. 119-21.

 17. Kalliomaki, M., et al., Probiotics and prevention of atopic disease: 4-year
  follow-up of a randomised placebo-controlled trial. Lancet, 2003. 361(9372):
  p. 1869-71.

 18. Laitinen, K. and E. Isolauri, Management of food allergy: vitamins, fatty
  acids or probiotics? Eur J Gastroenterol Hepatol, 2005. 17(12): p. 1305-11.

 19. Fasano, A. and T. Shea-Donohue, Mechanisms of disease: the role of intestinal
  barrier function in the pathogenesis of gastrointestinal autoimmune
  diseases. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol, 2005. 2(9): p. 416-22.

 20. Bezkorovainy, A., Probiotics: determinants of survival and growth in the
  gut. Am J Clin Nutr, 2001. 73(2 Suppl): p. 399S-405S.

 21. Ouwehand, A.C., et al., Disease-dependent adhesion of lactic acid bacteria to
  the human intestinal mucosa. Clin Diagn Lab Immunol, 2003. 10(4): p. 643-6.

 22. Altermann, E., et al., Complete genome sequence of the probiotic lactic acid
  bacterium Lactobacillus acidophilus NCFM. Proc Natl Acad Sci USA, 2005.
  102(11): p. 3906-12.

 23. Sanders, M.E. and T.R. Klaenhammer, Invited review: the scientific basis of
  Lactobacillus acidophilus NCFM functionality as a probiotic. J Dairy Sci,

 24. 84(2): p. 319-31.

 25. Sui, J., et al., 16S ribosomal DNA analysis of the faecal lactobacilli
  composition of human subjects consuming a probiotic strain Lactobacillus
  acidophilus NCFM. J Appl Microbiol, 2002. 93(5): p. 907-12.

 26. Azcarate-Peril, M.A., et al., Microarray analysis of a two-component
  regulatory system involved in acid resistance and proteolytic activity in
  Lactobacillus acidophilus. Appl Environ Microbiol, 2005. 71(10): p. 5794-804.

 27. McAuliffe, O., R.J. Cano, and T.R. Klaenhammer, Genetic analysis of two bile
  salt hydrolase activities in Lactobacillus acidophilus NCFM. Appl Environ
  Microbiol, 2005. 71(8): p. 4925-9.

 28. Buck, B.L., et al., Functional analysis of putative adhesion factors in
  Lactobacillus acidophilus NCFM. Appl Environ Microbiol, 2005. 71(12): p.8344-

 29. Macfarlane, G.T. and S. Macfarlane, Human colonic microbiota: ecology,
  physiology and metabolic potential of intestinal bacteria. Scand J
  Gastroenterol Suppl, 1997. 222: p. 3-9.

 30. Ventura, M., et al., Insights into the taxonomy, genetics and physiology of
  bifidobacteria. Antonie Van Leeuwenhoek, 2004. 86(3): p. 205-23.

 31. Hopkins, M.J., R. Sharp, and G.T. Macfarlane, Variation in human intestinal
  microbiota with age. Dig Liver Dis, 2002. 34 Suppl 2: p. S12-8.

 32. Mitsuoka, T., Intestinal flora and aging. Nutr Rev, 1992. 50(12): p. 438-46.

 33. Hebuterne, X., Gut changes attributed to ageing: effects on intestinal
  microflora. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 2003. 6(1): p. 49-54.

 34. Hopkins, M.J. and G.T. Macfarlane, Changes in predominant bacterial
  populations in human faeces with age and with Clostridium difficile
  infection. J Med Microbiol, 2002. 51(5): p. 448-54.

 35. Gill, H.S., et al., Enhancement of immunity in the elderly by dietary
  supplementation with the probiotic Bifidobacterium lactis HN019. Am J Clin
  Nutr, 2001. 74(6): p. 833-9.

 36. Matsumoto, M., et al., Adhesive property of Bifidobacterium lactis LKM512 and
  predominant bacteria of intestinal microflora to human intestinal mucin. Curr
  Microbiol, 2002. 44(3): p. 212-5.

 37. Bengmark, S., Ecological control of the gastrointestinal tract. The role of
  probiotic flora. Gut, 1998. 42(1): p. 2-7.

 38. Leyer GJ, Li S, Mubasher ME, Reifer C, Ouwehand AC. Probiotic effects
  on cold and influenza-like symptom incidence and duration in children.
  Pediatrics. 2009 Aug;124(2):e172-9. Epub 2009 Jul 27.

Niet te gebruiken bij: geen gevallen gekend

Niet te gebruiken bij: geen gevallen gekend

Ingrediënten per capsule:
Lactobacillus acidophilus NCFM = 5 miljard levende bacteriën
Bifidobacterium lactis Bi-07 = 5 miljard levende bacteriën
Braambesvruchtextract (Rubus fruticosus) 30 mg
Vitamine D (Cholecalciferol) 1 µg 20%*
Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose, magnesiumstearaat
1 capsule bevat 10 miljard levende bacteriën
*% RI = Referentie Inname
Ingrediënten per capsule:
Lactobacillus acidophilus NCFM = 5 miljard levende bacteriën
Bifidobacterium lactis Bi-07 = 5 miljard levende bacteriën
Braambesvruchtextract (Rubus fruticosus) 30 mg
Vitamine D (Cholecalciferol) 1 µg 20%*
Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, hydroxypropylmethylcellulose, magnesiumstearaat
1 capsule bevat 10 miljard levende bacteriën
*% RI = Referentie Inname

Informations complémentaires

Marque